Abana Malmüdürlüğünün 13.12.2018 tarih ve saat 10.00.  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihale ilanı için tıklayınız...