2.Ulusal Heyelan Sempozyumu (11-12 Ekim) için tıklayınız.../kurumlar/abana.gov.tr/Duyuru/AF%C4%B0%C5%9E.jpg